8. Hafta

1. Current Pain and Headache Reports

Posterior reversibl ensefalopati sendromu.

2. Frontiers in Neurology

Fonksiyonel distoni: Primer distoniden ayırt etme ve multidisipliner tedavi.

3. Nature and Science of Sleep

Non-epileptik nöbetleri olan hastalarda uyku rahatsızlıkları.

4. PloS One

COVID-19 sosyal mesafe önlemlerinde, sosyal izolasyonu ve yalnızlığı azaltacak girişimler: Bir hızlı sistematik derleme.

5. General Hospital Psychiatry

COVID-19 hastalarında psikotropik ilaçların toksisitesi: Bir sistematik derleme.

6. Frontiers in Psychiatry

Özkıyım riskindeki hızlı değişimleri değerlendirme için yeni yöntemler.

7. Hafta

1. Nature Reviews
2. Internal Medicine Journal

Erken evrede Parkinson hastalığı olan hastalara yaklaşım: Tanı ve yönetim.

3. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America

Gebelikte ve postpartum dönemde nörogörüntüleme.

4. BMC Psychiatry

Kumar oynama bozukluğunun non-farmakolojik tedavisi: Randomize kontrollü çalışmaların bir sistematik derlemesi.

5. Clinical Psychology Review

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde mizaç: Bir sistematik derleme.

6. Frontiers in Psychiatry

İnsomnia şikâyeti olan yaşlı hastalarda non-farmakolojik tedaviler: Bir sistematik derleme ve ağ meta-analizi.

6. Hafta

1. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America

Gebelikte inme: Bir multidisipliner yaklaşım.

2. Practical Neurology

İskelet kası kanalopatileri: Tanı ve yönetim için bir rehber.

3. Journal of Neuromuscular Diseases

FSHD’de güncel tedavi yaklaşımları.

4. Lancet

The Lancet Semineri: Anksiyete bozuklukları.

5. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Postnatal depresyon için antidepresan tedavisi. Cochrane derlemesi.

6. Behavioural Brain Research

Antipsikotik ilaçların güvenliği: Orantısızlık analiz çalışmalarının sistematik bir derlemesi.

5. Hafta

1. Practical Neurology

Periferik nöropatilerin tanısında ultrason taraması.

2. Neurological Sciences

Miyastenia gravisde immünoterapinin faydaları ve tehlikesi.

3. Wellcome Open Research

Tüberküloz menenjitin patogenezi ve tanısal araçlarında en son ilerlemeler.

4. Schizophrenia Research

Psikoz riski çok yüksek kişilere yönelik girişim stratejileri: Başlangıcı geciktirme ve ilk epizod psikozun etkisini azaltmada ilerlemeler.

5. Clinical Psychology Review

Anksiyete için solunum terapisi: Meta analitik derleme ve regresyon.

6. BMC Psychiatry

DEHB olan yetişkinlerde iş ve uğraşı tedavisi girişimleri için öneriler: Birleşik Krallık yetişkin DEHB ağından bir uzlaşı bildirisi.

4. Hafta

1. Continuum
2. Complementary Therapies in Clinical Practice

Kronik subdural hematomu olan hastalar için bitkisel tıp tedavisi: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

3. Journal of Neurology

Lewy cisimcikli demansı Alzheimer hastalığından ve Parkinson hastalığından ayırt etme: Görüntüleme modelleri üzerine bir güncelleme.

4. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience

Psikiyatride ilaca bağlı hipertermik sendromlar.

5. Frontiers in Psychiatry

Komorbid bipolar bozukluk ve migren: Mekanizmadan tedaviye.

6. CNS Drugs

Şizofrenide uzun etkili enjektabl antipsikotiklerin farmakokinetik karakteristikleri: Genel bir bakış.

3. Hafta

1. Neurological Sciences
2. Journal of Clinical Neurology

Status epileptikus için antiepileptik ilaç tedavisi.

3. Current Neurology and Neuroscience Reports

Nörolojik hastalıklarda Locus Coeruleus manyetik rezonans görüntülemesi.

4. Journal of Clinical Medicine

Antipsikotiklerle ilişkili cinsel fonksiyon bozukluklarında yönetim stratejileri: Klinik bir yaklaşım.

5. JAMA Psychiatry

Depresyon için internet bazlı bilişsel davranışçı terapi: Sistematik bir derleme ve bireysel hasta verilerinin ağ meta-analizi.

6. Asian Journal of Psychiatry

Şizofreni spektrum bozukluğu olan hastalarda sigara kullanımına yönelik non-farmakolojik girişimler: Bir sistematik derleme.

2. Hafta

1. Experimental Neurology

İskemik inme üzerine klinik perspektifler.

2. Current Neurology and Neuroscience Reports

Spinal kord ve omurgayı etkileyen immün nedenli bozukluklar.

3. Annals of Clinical and Translational Neurology

Santral sinir sisteminin vasküler malformasyonları: Bir klinik derleme.

4. Current Psychiatry Reports
5. World Psychiatry

ICD‐11 ve DSM‐5’teki mental bozuklukların tanısı için gereken şartların organizasyon ve kategori düzeyinde bir karşılaştırması.

6. The American Journal of Psychiatry

Obsesif kompulsif bozuklukta nörobiyolojiyi ve tedaviyi harmonize etme.

1. Hafta

1. Movement Disorders Clinical Practice

Miyoklonus-Ataksi sendromları: Tanısal bir yaklaşım.

2. Acta Neurologica Belgica

Nörotüberkülozis: Bir güncelleme.

3. European Journal of Neurology

SARS-CoV-2 infeksiyonunda serebral venöz tromboz: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

4. Seminars in Arthritis and Rheumatism

Sistemik lupus eritematozusun nörolojik ve psikiyatrik belirtilerini yönetme: Sistematik bir derleme.

5. Frontiers in Psychiatry

Anksiyete bozukluklarının farmakoterapisi: Mevcut ve yeni ortaya çıkan tedavi seçenekleri.

6. Psychiatry Research

Antipsikotik kullanımı ve venöz tromboembolizm riski: Bir meta-analiz.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ