9. Hafta

1. Clinical Microbiology Reviews

Şiddetli Akut Respiratuvar Sendrom Koronavirüs 2 (SARS-CoV-2): Bir sistemik infeksiyon.

2. Advances in Experimental Medicine and Biology

Gebelikte COVID-19: Bir sistematik derleme.

3. Current Opinion in Microbiology

Bakteriyel hücre duvarı analizi için yeni yaklaşımlar ve teknikler.

4. Infectious Diseases and Therapeutics

Respiratuvar sinsityal virüs hastalığının ve yönetiminin güncel durumu.

5. Biosafety and Health

COVID-19 yönetiminde kullanılan farmakolojik ve immünolojik ajanların derlemesi.

8. Hafta

1. Materials Science for Energy Technologies

Hasta başında virüs tespiti için kolorimetrik biyosensörler.

2. Pediatric Pulmonology

19 yaşın altındakilerde COVID-19: Bir meta-analiz.

3. Journal of Applied Microbiology

Biyofilm infeksiyonlarının tanısı: Güncel metodlar, zorluklar ve gelecek için perspektifler.

4. AIDS Research and Human Retroviruses

HIV ve SARS-CoV-2 Ko-infeksiyonu: Literatürün sistematik bir derlemesi ve zorluklar.

5. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology

Sifiliz için laboratuvardaki tanısal araçlar: Mevcut durum ve gelecekteki görünüm.

7. Hafta

1. Virchows Archiv
2. Annals of Intensive Care

COVID-19 hastalarının yoğun bakım yönetimi: Pratik bir yaklaşım.

3. International Journal of Environmental Research and Public Health

COVID-19 infeksiyonuyla ilişkili koagülasyon bozukluklarının risk yönetimi ve tedavisi.

4. Drugs in Context

COVID-19’da güncel tedaviler: Hızlı bir derleme.

5. Nature Reviews

Kriptokokkal infeksiyonlar için tedavi stratejileri: Zorluklar, ilerlemeler ve gelecekteki görünüm.

6. Hafta

1. Journal of Korean Medical Science

2021 yılı başında, COVID-19 aşıları ile ilgili olarak neleri biliyoruz neleri bilmiyoruz?

2. Vox Sanguinis

ABO kan grupları ve COVID-19: ISBT COVID-19 çalışma grubu adına bir derleme.

3. Antiviral Research

İnsan Adenovirüs enfeksiyonları için yeni ortaya çıkan antiviral tedaviler: En son ilerlemeler ve yeni stratejiler.

4. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis

Venöz tromboembolizm, kortikosteroidler ve COVID-19: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

5. MBio

SARS-CoV-2 hastalarında komorbiditeler: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

5. Hafta

1. Journal of Clinical Apheresis

COVID-19’da konvalesan plazma tedavisinin etkinliği: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

2. Insights Into Imaging

Göğüs BT’sinde COVID-19’u taklit eden durumlar: BT spektrumu ve klinik özellikleri.

3. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics

İnfekte hastalarda COVID-19’un Sitokrom P450 ile ilişkili ilaç metabolizmasına ve atılımına potansiyel etkileri.

4. Acta Paediatr

Yüz maskelerinin çocuklar üzerindeki etkisi - Bir mini derleme.

5. Frontiers in Medicine

Yeni koronavirüs SARS-CoV-2 için nükleik asit testine genel bir bakış.

4. Hafta

1. World Journal of Clinical Cases

COVID-19: Bir genel bakış ve klinik güncelleme.

2. Journal of Clinical Pharmacology

Potansiyel COVID-19 terapötik ajanları ve aşıları: Kanıta dayalı bir derleme.

3. World Journal of Radiology

COVID-19 veya non-COVID viral pnömoni: Radyolojik bulgulara göre nasıl ayırım yapılır?

4. Clinical and Experimental Medicine

Serum albümin konsantrasyonları, COVID-19’da hastalık şiddeti ve sonuçlarla ilişkilidir: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

5. Frontiers in Medicine

COVID-19’lu gebe hastaların klinik karakteristikleri ve neonatal sonuçları: Bir sistematik derleme.

3. Hafta

1. Iranian Journal of Allergy, Asthma, and Immunology

COVID-19 ilişkili multisistem inflamatuvar sendromu: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

2. Annals of the Academy of Medicine, Singapore

COVID-19’da obezite: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

3. Obesity Medicine

Dost mu düşman mı? COVID-19 tedavisinde ACE2 inhibitörleri ve GLP-1R agonistleri.

4. Environmental Chemistry Letters

COVID-19 viral transmisyonunda kapalı ortamdaki aerosollerin rolü: Bir derleme.

5. Journal of Leukocyte Biology

COVID-19 şiddetini regüle etmede D vitamininin rolü: İmmünolojik bir perspektif.

2. Hafta

1. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents

COVID-19 pandemisinde üst solunum yolu hastalıkları için non-farmakolojik tedaviler.

2. Virus Research

CRISPR sistemleri: COVID-19’un tespiti ve mücadelesi için yeni yaklaşımlar.

3. Cell Reports

Optik nanobiyosensörlerle patojenik virüs tespiti.

4. Pediatric Pulmonology

Çocuklarda COVID-19 ve multisistem inflamatuvar sendrom: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. The American Journal of Emergency Medicine

COVID-19 infeksiyonunda şiddetli sonuçların öngörücüsü olarak inflamatuvar ve hematolojik belirteçler: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

1. Hafta

1. Gerontology

Şiddetli COVID-19’un klinik karakteristikleri ve risk faktörleri.

2. The Indian Journal of Medical Research

COVID-19’da göğüs BT’si: Ne zaman ve nasıl?

3. Open Forum Infectious Diseases

Postakut COVID-19: Sınıflandırmaya genel bir bakış ve yaklaşım.

4. Journal of Neuroimmune Pharmacology

SARS-CoV-2 infeksiyonu için farmakoterapötikler.

5. Infection and Drug Resistance

COVID-19 için tedavi seçenekleri üzerine sistematik derleme: İlaç etkinliğiyle ilgili klinik kanıtlar ve çıkarımlar.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ