18. Hafta

1. International Journal of Molecular Sciences

Metabolik bir bozukluk olarak kanser.

2. Virchows Archiv

Erkeklerde meme kanseri: Bir güncelleme.

3. Clinical Radiology

Akciğer kanserinde immünoterapi sonrası görüntüleme.

4. British Journal of Haematology

Triple-class refrakter multipl miyelomu nasıl tedavi ederim?

5. Blood Reviews

Klasik Hodgkin lenfoma için patobiyoloji ve tedavilerin gözden geçirilmesi.

17. Hafta

1. Blood Reviews

KLL güncellemesi 2022: Bakımda devam eden bir evrim.

2. Gastroenterology

İnflamatuar bağırsak hastalığında kolorektal kanser: Mekanizmalar ve tedavi.

3. European Journal of Surgical Oncology

Sinonazal kanserlerin yönetimi: Birleşik Krallık uygulaması ve literatüre genel bakış.

4. Advances in Therapy

Baş ve boyun kanserinde kaşeksi yönetimi: Sistematik kapsam belirleme incelemesi.

5. British Journal of Haematology

Sınıflandırılamayan miyeloproliferatif neoplazmı nasıl yönetirim: 2022 ve sonrası için pratik yaklaşımlar.

16. Hafta

1. Current Pharmaceutical Design

Yaygın olarak kullanılan bazı ilaçların anti-kanser potansiyeli.

2. Cancers

Vulvar intraepitelyal neoplazinin erken tanısı.

3. Current Treatment Options in Oncology

Over kanserinde uygun PARP inhibitörlerinin seçimi.

4. American Journal of Otolaryngology

Paranazal sinüslerin, orbitanın ve kafa tabanının iyi huylu kemik tümörleri.

5. Cancer Management and Research

Merkezi sinir sistemi tümörlerinden servikal lenf nodu metastazları: Sistematik bir derleme.

15. Hafta

1. Current Oncology Reports
2. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America
3. Endocrine Journal
4. Cancers

Genç kadınlarda endometrial kanser yönetimi.

5. Pediatric Dermatology

Kemoterapi, radyasyon ve hematopoietik kök hücre nakli yapılan çocuklarda alopesi: Kapsam belirleme incelemesi ve yönetime yaklaşım.

14. Hafta

1. The New England Journal of Medicine
2. British Journal of Haematology

Kronik lenfositik lösemi tedavisi için kılavuz.

3. Current Treatment Options in Oncology

Meme dışı Paget hastalığının güncel yönetimi ve tedavisi.

4. Blood

Lenfoid kanserli hastalarda enfeksiyon riskini ve önlemeyi nasıl yönetirim?

5. Cancers

Özofagus kanseri tedavisinde manyetik rezonans görüntülemenin rolü.

13. Hafta

1. Science
2. Clinical & Experimental Metastasis

Kanser tedavisinden kaynaklanan sekonder lenfödem.

3. The New England Journal of Medicine

Büyük B hücreli lenfoma için CAR T-hücre tedavisi - Kim, ne zaman ve nasıl?

4. Head & Neck

Oral skuamöz hücreli karsinomda farklı sentinel lenf nodu biyopsi protokollerinin etkinliği: Sistematik derleme ve meta-analiz.

5. British Journal of Haematology

Klasik Hodgkin lenfomanın birinci basamak tedavisi için kılavuz - 2022 İngiliz Hematoloji Derneği kılavuzu.

12. Hafta

1. Der Radiologe

Tütünle ilişkili kanserler: Akciğer kanserinden daha fazlası.

2. Haematologica

Kronik miyelomonositik lösemiyi nasıl tanırım ve tedavi ederim?

3. Current Oncology Reports

Nöroblastom heterojenliği, plastisitesi ve yeni gelişen tedaviler.

4. Cancers

Üçlü negatif meme kanseri: 2021'de sınıflandırma ve tedavide güncellemeler.

5. The Lancet Haematology

Hematolojik malignitelerde kullanılan hedefe yönelik tedavilerin, triazol antifungal ilaçlarla olan etkileşimlerinin yönetimi.

11. Hafta

1. Cancers

Meme kanserinde post-neoadjuvant tedavi stratejileri.

2. International Journal of Gynecological Cancer

Evre I ve II servikal kanserin yönetimi: Bir derleme.

3. Gastroenterology

Hepatosellüler karsinom için sistemik tedaviler üzerine AGA teknik incelemesi.

4. British Journal of Haematology

Matür T ve doğal öldürücü hücreli lenfomaların yönetimi için kılavuz: İngiliz Hematoloji Derneği kılavuzu.

5. Clinical Pharmacology and Therapeutics

Onkolojide radyoteranostiklerin klinik farmakolojisi.

10. Hafta

1. American Journal of Hematology

Kronik nötrofilik lösemi: Tanı, genomik manzara, prognoz ve yönetim üzerine 2022 güncellemesi.

2. International Journal of Gynecological Cancer

Evre III ve IVa uterin kanserin yönetimi.

3. International Journal of Molecular Sciences

Nadir kalıtsal jinekolojik kanser sendromları.

4. Journal of Gastrointestinal Oncology

Hepatosellüler karsinom için sistemik tedavi seçeneklerinin bir derlemesi: En son ve güncel bilgiler.

5. Expert Review of Hematology

Yeni tanı konmuş primer merkezi sinir sistemi lenfoması olan genç ve formda hastalar için konsolidasyon stratejilerinin bir derlemesi.

9. Hafta

1. Journal of Clinical Oncology

Beyin metastazlarının tedavisi: ASCO-SNO-ASTRO kılavuzu.

2. International Journal of Gynecological Cancer

Over kanserinde radyoterapinin rolü.

3. JAMA

Multipl miyelom tanısı ve yönetimi: Bir gözden geçirme.

4. American Journal of Hematology

Kronik miyelomonositik lösemi: Tanı, risk sınıflandırması ve yönetim güncellemesi 2022.

5. JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery

Baş ve boyun kanserli hastalarda ayakta semptom yönetiminin geliştirilmesi: Niteliksel bir analiz.

8. Hafta

1. Cancers

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde güncel cerrahi endikasyonlar.

2. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology

Oligometastatik nazofaringeal karsinomun optimal yönetimi.

3. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America

Yüksek riskli hastanın meme kanseri risk değerlendirmesi ve yönetimi.

4. Critical Reviews in Oncology/Hematology

Paraneoplastik sendromlar incelemesi: Büyük unutulanlar.

5. Frontiers in Oncology

Glioblastoma tedavi yanıtının görüntüleme biyobelirteçleri: Sistematik bir derleme ve meta analiz.

7. Hafta

1. Seminars in Nuclear Medicine
2. Nature Reviews Neurology

Glioblastoma için lokal tedavideki gelişmeler.

3. European Journal of Surgical Oncology

Sinonazal kanserlerin yönetimi: Birleşik Krallık uygulaması ve literatüre genel bakış.

4. Advances in Therapy

Baş ve boyun kanserinde kaşeksi yönetimi: Sistematik kapsam belirleme derlemesi.

5. Annals of Hematology

Solid tümörleri ve hematolojik maligniteleri olan hastalarda herpes virüs reaktivasyonlarının yönetimi: Alman DGHO AGIHO kılavuzunun HSV1, HSV2 ve VZV güncellemesi.

6. Hafta

1. Current Oncology Reports

Yaşlılarda yeni tanı konmuş glioblastoma.

2. Oncology

Metastatik prostat kanseri: Tedavi seçenekleri.

3. Cancers

Özofagus kanseri için immünoterapi: 2021'de en son ve güncel bilgiler.

4. ESMO Open

ESMO kongresi 2021: EORTC gastrointestinal sistem kanseri grubunun bakış açısından öne çıkanlar.

5. Bioelectromagnetics

Cilt kanseri tespiti için yardımcı tanı yöntemleri: Elektriksel empedansa dayalı tekniklerin gözden geçirilmesi.

5. Hafta

1. PDQ
2. Clinical Advances in Hematology & Oncology

Yaşlı hastalarda akut miyeloid lösemi tedavisinde değişen paradigmalar.

3. Gastroenterology Clinics of North America

Kolorektal kanserin ötesinde Lynch Sendromu ile ilişkili kanserler.

4. Curēus

Kronik miyeloid löseminin miyeloid sarkoma ilerlemesi: Sistematik bir derleme.

5. Mediastinum

Rezeke edilemeyen evre III küçük hücreli dışı akciğer kanseri için hedefe yönelik tedaviler.

4. Hafta

1. National Library of Medicine

Yaşlılarda tiroid nodülleri ve kanser.

2. Journal of Neuro-Oncology

Leptomeningeal metastazlar: Gelecek şimdi.

3. Current Oncology Reports

Gastrik nöroendokrin neoplazmlarda yeni gelişmeler.

4. Hematology/Oncology Clinics of North America

Onkoloji hastalarında merkezi sinir sistemi komplikasyonları.

5. Clinical Advances in Hematology & Oncology

Yaşlı hastalarda akut miyeloid lösemi tedavisinde değişen paradigmalar.

3. Hafta

1. American Journal of Hematology

Tüylü hücreli lösemi 2022: Tanı, risk sınıflandırması ve tedaviyle ilgili güncelleme.

2. Experimental and Therapeutic Medicine

Meme kanserinde tirozin kinaz inhibitörleri.

3. Hematology/Oncology Clinics of North America

Onkoloji hastalarında merkezi sinir sistemi komplikasyonları.

4. Surgery

Borderline rezektabl pankreas kanserinde radyasyon tedavisi: Bir gözden geçirme.

5. Supportive Care in Cancer

Kanser hastalarında evde parenteral nütrisyon kullanımına ilişkin SINPE görüş belgesi.

2. Hafta

1. ESMO Open

Safra yolu kanserini nasıl tedavi ederim?

2. Biomarker Research

Hepatosellüler karsinom için sistemik tedavide son gelişmeler.

3. Cancers

Multipl primer akciğer kanseri tanı ve tedavisinde son gelişmeler.

4. Journal of Internal Medicine

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri için yeni tedavileri takip eden komplikasyonlar.

5. European Geriatric Medicine

Hastaneye kabul edilen onkoloji hastalarında deliryum tespiti: Kapsam belirleme incelemesi.

1. Hafta

1. Breast Cancer Research and Treatment

İmmünoterapi toksisitesi: Tanıma ve yönetim.

2. Current Problems in Cancer

B hücreli lenfoma için CAR T hücre tedavisi.

3. Cells

Smoldering multipl myelomda risk sınıflandırması ve tedavisi.

4. Biologics

Mide kanseri tedavisinde monoklonal antikorlarla ilgili en son bilgiler.

5. Critical Reviews in Oncology/Hematology

Mesane kanserinde sıvı biyopsisi: Son teknoloji ve gelecek perspektifleri.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ