22. Hafta

1. Clinics in Sports Medicine

Hassas ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu.

2. Curēus

Kırık tespitinde yapay zekâ kullanımı üzerine bir derleme.

3. Orthopedic Reviews

Total diz artroplastisinde hizalama yöntemleri: Sistematik derleme.

4. Journal of Children's Orthopaedics

Çocuk ve ergenlerde proksimal ön çapraz bağ yırtıklarının artroskopik onarımı.

5. EFORT Open Reviews

Endoskopik teknik, lomber cisimler arası füzyon için etkili ve güvenli bir alternatif midir?

21. Hafta

1. Foot and Ankle Surgery

Talokalkaneal koalisyon sınıflandırmaları.

2. Injury

Femur başı kırıklarının rekonstrüksiyon teknikleri ve sonuçları.

3. Journal of Clinical Medicine

Çocuklarda trapeziometakarpal çıkıkların daha iyi bir tedavisi var mı?

4. Journal of Children's Orthopaedics

Yaygın pediatrik kalça ortopedik patolojisi olan hastalarda total kalça artroplastisi.

5. Journal of Orthopaedic Surgery and Research

Kombine kronik patellar tendon ve çapraz diz bağ yaralanmasında cerrahi yaklaşım.

20. Hafta

1. Journal of Personalized Medicine

Bilateral skafoid kırıkları: Sistematik literatür derlemesi.

2. EFORT Open Reviews

Modifiye Gritti-Stokes amputasyonu: İpuçları ve püf noktaları.

3. Medicina

Artroplastide antimikrobiyal kaplamalar hakkında bilinmesi gerekenler.

4. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine

Remplisajı anlamak: Tarih, biyomekanik, sonuçlar ve güncel endikasyonlar.

5. Foot and Ankle Clinics

Talusun osteokondral lezyonu: Yaşam kalitesi, lezyon bölgesi ve lezyon boyutu.

19. Hafta

1. EFORT Open Reviews

Doğal diz sertliği nasıl yönetilir?

2. Journal of Bone and Joint Surgery Reviews

Kemikli Bankart lezyonu: Tanı, yönetim ve sonuçlar.

3. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine

Menisküs yaralanmalarının tanı ve tedavisinde ultrasonun rolü.

4. Brain & Spine

Rijit omurga yaralanmaları: Tanı ve tedavi zorlukları üzerine kapsamlı bir derleme.

5. Journal of ISAKOS

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda sekonder Kısıtlamalar: En son ve güncel bilgiler.

18. Hafta

1. The Bone & Joint Journal

Ortopedik onkolojideki tartışmalar.

2. Sports Medicine and Arthroscopy Review

Manşet yırtığı olan hastalarda kritik omuz açısı.

3. Arthroplasty

Tek bölmeli diz protezi: Tartışmalar ve teknik hususlar.

4. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine

İskelet gelişimi yetersiz hastalarda ön çapraz bağ yırtıklarının yönetimi.

5. Plastic and Reconstructive Surgery

Perioperatif alerjik komplikasyonların tanı ve tedavisi: Pratik bir inceleme.

17. Hafta

1. Journal of ISAKOS
2. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine

Gluteal tendon yırtıklarında cerrahi tedavi ve sonuçları.

3. The Permanente Journal

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası spora dönüş.

4. Journal of Clinical Medicine

Diskektomi sonrası enfeksiyon: Bir derleme ve yönetim algoritması önerisi.

5. Journal of Orthopaedics

Ortopedi cerrahisinde lokal vankomisin uygulaması: Karşılaştırmalı çalışmaların sistematik bir derlemesi.

16. Hafta

1. The Surgical Clinics of North America
2. Journal of Experimental Orthopaedics

Kalça artroskopisinin temelleri: Adım adım teknik.

3. Curēus

Ön çapraz bağ yırtıklarında konservatif ve cerrahi tedavi.

4. Practical Neurology

Charcot-Marie-Tooth hastalığı olan yetişkinler için ayak ameliyatı.

5. Cartilage

Futbolcularda diz kıkırdak yaralanmaları: Klinik sonuçlar ve cerrahi sonrası spora dönüş.

15. Hafta

1. Orthopaedics & Traumatology, Surgery & Research
2. Journal of Orthopaedic Surgery and Research
3. Clinics in Podiatric Medicine and Surgery

Charcot rekonstrüksiyonunda dikkat edilmesi gerekenler.

4. Neurosurgery Clinics of North America

Omurga cerrahisinde implant teknolojilerindeki gelişmeler.

5. Healthcare

Periprostetik eklem enfeksiyonunda preoperatif risk faktörleri.

14. Hafta

1. Nature Reviews
2. Clinics in Orthopedic Surgery
3. Surgical Infections

Cerrahi antibiyotik profilaksisi için ideal süre nedir?

4. The Orthopedic Clinics of North America

Ortopedik travmalarda lokal antibiyotik kullanımı.

5. Hand Clinics

Üst ekstremite rekonstrüksiyonunda alternatif flep seçenekleri.

13. Hafta

1. Radiologie
2. The Surgical Clinics of North America
3. Hand Clinics

Pediatrik önkol yanlış kaynaşmaları.

4. Osteoarthritis and Cartilage

Osteoartrit derlemesi 2023: Epidemiyoloji ve tedavi.

5. Haemophilia

Hemofili hastalarında artroskopik ayak bileği ameliyatı.

12. Hafta

1. Skeletal Radiology

Pediatrik hastalarda bakteriyel osteomiyelit.

2. Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma

Osteosentezi takiben tibial enfeksiyonlar için risk faktörleri.

3. Curēus

Önkol kırıklı hastalarda akut kompartman sendromunun belirleyicileri.

4. Journal of Orthopaedics

Gelişimsel coxa vara tedavisinde proksimal femoral valgus osteotomisi.

5. Journal of Orthopaedic Translation

Halluks valgusta üçüncü nesil minimal invazif cerrahiye ilişkin klinik kılavuz.

11. Hafta

1. Clinical Microbiology and Infection

Yetişkinlerde osteoartiküler infeksiyonda görüntüleme.

2. Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología

Ön çapraz bağ anatomisi: Hala öğrenilecek bir şey var mı?

3. Polish Journal of Radiology

El ve el bileği: El cerrahının radyologdan bilmek istediği şeyler.

4. Journal of Long-Term Effects of Medical Implants

Schatzker Tip III tibial plato kırıklarının tedavisi: Alternatif perkütan teknik.

5. Arthroscopy

Menisküs allograft transplantasyonunda cerrahi teknik greft ekstrüzyonunu etkiler mi?

10. Hafta

1. Musculoskeletal Surgery

Skafoid kaynamaması için artroskopik cerrahi.

2. Materials

Primer diz protezinde çimentolu ve çimentosuz fiksasyon.

3. Sports Medicine and Health Science

Ortopedik cerrahiyi takiben post-operatif protein takviyesi.

4. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy

Ön çapraz bağın akut yaralanması sonrası tedavi: Cerrahi tedavi önerileri.

5. Journal of Shoulder and Elbow Surgery

Kapitellum OCD cerrahisini takiben rehabilitasyon ve spora dönüş kriterleri.

9. Hafta

1. Journal of ISAKOS

Diz çevresi osteotomileri: Tanımlar, gerekçe ve planlama.

2. Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma

Osteosentezi takiben tibial enfeksiyonlar için risk faktörleri.

3. EFORT Open Reviews

Talustaki osteokondral lezyonların operatif tedavisi: DGOU 2024 önerileri.

4. EFORT Open Reviews

Dislokasyon veya subluksasyon kanıtı olmayan tek taraflı servikal faset kırıklarının tedavisi.

5. Public Library of Science One

Erken evre osteoartritte modifiye mezenkimal kök hücre, PRP ve hiyaluronik asit girişimleri.

8. Hafta

1. Insights into Imaging

Rotator manşet yırtık modelleri: MRI görünümü ve cerrahi önemi.

2. The American Journal of Sports Medicine

Diz osteoartritinde PRP ve alternatif enjeksiyonların karşılaştırması.

3. Shoulder & Elbow

Latarjet prosedürünü takiben tekrarlayan instabilitenin cerrahi tedavisi.

4. Shoulder & Elbow

Lateral dirsek tendinopatisinde fizik tedaviye karşılık kortikosteroid enjeksiyonu.

5. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy

Hipermobil lateral menisküs: Mevcut tedavi seçeneklerinin sistematik derlemesi.

7. Hafta

1. BMC Musculoskeletal Disorders

Basit dirsek çıkığı için tedavi stratejileri.

2. European Journal of Trauma and Emergency Surgery

DOAK alan proksimal femur kırığı olan hastaların yönetimi.

3. Journal of Orthopaedic Surgery and Research

Kronik Aşil tendon kopmasının cerrahi tedavisi: Kanıta dayalı kılavuz.

4. Journal of Clinical Medicine

Ayak bileği artroskopisi sonrası cerrahi enfeksiyonun epidemiyolojisi ve tedavisi.

5. Sports

Patellar tendinopati üzerine güncel en iyi araştırma: Meta-analizlerin derlemesi.

6. Hafta

1. Orthopaedics & Traumatology, Surgery & Research
2. Frontiers in Surgery

Ortopedide dijitalleşme: Bir derleme.

3. Advanced Healthcare Materials

Kemik onarımı için metalik malzemeler.

4. Bioactive Materials

Spor hekimliğinde ve artroskopik cerrahide emilebilir implantlar.

5. The Journal of Arthroplasty

Total diz artroplastisinde sistematik mekanik hizalamanın on kusuru.

5. Hafta

1. Journal of Orthopaedic Research

Ortopedik cerrahide NSAİ ilaç kullanımı.

2. Journal of Shoulder and Elbow Surgery Reviews

Masif rotator manşet yırtıkları hakkında en etkili 50 yayın.

3. The American Journal of Sports Medicine

Revizyon artroskopik rotator manşet onarımı sonrası sonuçlar.

4. Journal of Clinical Medicine

Minimal invaziv cerrahi ile tedavi edilen pars interartikularis kırıkları.

5. Foot and Ankle Clinics

Preoperatif varus deformitesi ile total ayak bileği replasmanının sonuçları.

4. Hafta

1. Biologics

Kemik iyileşmesinde PRP ile ilgili gelişmeler.

2. Clinics in Shoulder and Elbow

Akromioklaviküler eklem çıkığı ve eşlik eden labral lezyonlar.

3. The American Journal of Sports Medicine

Pediatrik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası spora dönüş.

4. Clinical Spine Surgery

Dejeneratif servikal miyelopati: Konsept incelemesi ve klinik yaklaşım.

5. Journal of Hand Surgery

Artroskopik üçgen fibrokartilaj kompleksi ameliyatı sonrası komplikasyonlar.

3. Hafta

1. American Family Physician
2. The Orthopedic Clinics of North America

El cerrahisinde intraoperatif zorluklar.

3. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons

Pelvik halka yaralanmaları: Stabil mi değil mi?

4. International Orthopaedics

Menisküs kökü yırtıkları: En son ve güncel bilgiler.

5. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy

İskelet gelişimi yetersiz hastalarda ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu etkilidir.

2. Hafta

1. The American Journal of Emergency Medicine
2. World Journal of Critical Care Medicine
3. Sports Health

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası spora dönüş kararı.

4. Journal of Clinical Medicine

Osteokondrit dissekans ve avasküler nekrozun karşılaştırmalı analizi.

5. EFORT Open Reviews

İskelet gelişimi tam olmamış hastalarda patellar instabilitenin tedavisi.

1. Hafta

1. Journal of Bone and Joint Surgery Reviews

Basit dirsek çıkıklarının tedavi sonuçları.

2. Journal of Personalized Medicine

İpsilateral kalça füzyonlu hastalarda total diz artroplastisi.

3. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Erişkin ortopedi ve travmatolojisinde D vitamininin önemi.

4. Journal of Clinical Medicine

Total ayak bileği protezi enfeksiyonları. Literatürün sistematik derlemesi.

5. Musculoskeletal Surgery

Yüksek yoğunluklu odaklı ultrason-osteoid osteoma için iğnesiz bir tedavi: Sistematik derleme.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ