17. Hafta

1. Child's Nervous System

Pediatrik yaşta beyin apsesi: Bir derleme.

2. Anesthesiology Clinics

Pediatrik hastanın ameliyat öncesi değerlendirmesi.

3. Diagnostics

Pediatrik doğuştan metabolizma hatalarında MR nörogörüntüleme.

4. Metabolites

Çocuklarda demir eksikliği anemisine ilişkin yeni görüşler: Pratik bir derleme.

5. Infectious Disease Clinics of North America

Çocuklarda implant ilişkili omurga enfeksiyonları: Tanı ve tedaviyi nasıl iyileştirebiliriz?

16. Hafta

1. Cancers

Onkolojide pediatrik palyatif bakım: Temel ilkeler.

2. Pediatric Dermatology

Erkek ve kız çocuklarında liken sklerozusun karşılaştırılması.

3. Curēus

Pediatrik pnömoni tanısının ötesinde akciğer ultrasonografisi.

4. Infectious Disease Clinics of North America

Çocuklarda Staphylococcus aureus infeksiyonlarının yönetimi ve önlenmesi.

5. Auris, Nasus, Larynx

Çocuklarda efüzyonlu otitis media tedavisine odaklanan farmakoterapi: Sistematik derleme ve meta-analiz.

15. Hafta

1. Critical Care Clinics

Her hırıltı astım veya bronşiolit değildir.

2. Annual Review of Medicine

Çocuklarda Tip 2 diyabetin fenotip spektrumu ve nedenleri.

3. Postȩpy Dermatologii i Alergologii

Pediatrik popülasyonda anafilaksi ile ilgili 2020 güncellemesi.

4. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Egzamalı çocuklarda ve yetişkinlerde topikal kortikosteroid kullanım stratejileri.

5. Pediatric Dermatology

Kemoterapi, radyasyon ve hematopoietik kök hücre nakli yapılan çocuklarda alopesi: Kapsam belirleme incelemesi ve yönetime yaklaşım.

14. Hafta

1. Nature Reviews
2. Pediatric Blood & Cancer

Çocuklarda piruvat kinaz eksikliğinin tanısı, izlenmesi ve yönetimi.

3. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Çocuklarda akut bronşiolit için sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP).

4. Nutrients

Çocukluk çağında demir eksikliğini önlemeye yönelik diyet yaklaşımları-Kritik bir halk sağlığı sorunu.

5. Reviews in Medical Virology

Salivirüs infeksiyonu: Çocuklarda gastrointestinal semptomlarla ilişkinin sistematik derlemesi ve meta-analizi.

13. Hafta

1. World Review of Nutrition and Dietetics
2. Infectious Disease Clinics of North America

Penisilin alerjisi bildirilen çocukların yönetimi.

3. Pediatric Nephrology

Potasyum ve böbrek: Klinik anlamlılık ile karşılıklı bir ilişki.

4. Seminars in Ultrasound, CT, and MR

Pediatrik beyin tümörlerinde görüntülemenin incileri ve tuzakları.

5. Journal of Paediatrics and Child Health

Çocuklarda COVID-19. Patogenez, hastalık spektrumu ve yönetimi.

12. Hafta

1. World Review of Nutrition and Dietetics
2. Children

Çocuklarda konjenital porto-sistemik şantların görünümü.

3. Pediatric Nephrology

Atipik hemolitik üremik sendrom biyobelirteçlerinin sistematik derlemesi.

4. Translational Pediatrics

Çocuklarda akut solunum yolu hastalığının tedavisinde kortikosteroidlerin güvenliği: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. Pediatrics

Kawasaki hastalığının uzun dönem kardiyak ve kardiyak olmayan prognozu: Sistematik bir derleme.

11. Hafta

1. European Journal of Paediatric Neurology

Hareket bozuklukları, serebral palsi ve aşılama.

2. European Journal of Pediatrics

Çocuklukta akut iskemik inme: Kapsamlı bir derleme.

3. Paediatrics & Child Health

Orak hücre hastalığı olan çocuklarda akut komplikasyonlar: Önleme ve yönetim.

4. Children

Çocuklarda ve ergenlerde sırt ağrısının etyolojisi, risk faktörleri ve tanısı: Kanıta ve uzlaşıya dayalı öneriler.

5. Acta Paediatrica

Hastanede yatan yenidoğan bebekler ve aileleri için oda boyutları hakkında pratik öneriler.

10. Hafta

1. Blood
2. Sleep Medicine Clinics
3. Stroke

Pediatrik akut iskemik inme için endovasküler trombektomi.

4. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

Pediatrik akut rinosinüzitte antibiyotik yan etkileri: Sistematik inceleme ve meta-analiz

5. The Journal of Laryngology and Otology

Pediatrik hastalarda COVID-19'un kulak burun boğaz belirtilerinin sistematik bir incelemesi ve meta-analizi

9. Hafta

1. Infectious Disease Clinics of North America
2. Indian Journal of Pediatrics
3. Pediatric Dermatology

Pediatrik deri yolma bozukluğu: Tedavinin gözden geçirilmesi.

4. BMJ Open

Astımlı çocuklarda montelukast tedavisinin kesilmesi: Sistematik bir derleme.

5. Therapeutic Advances in Infectious Disease

HIV ile yaşayan çocuklar: Pediatrik HIV araştırmalarındaki son gelişmelerin ve bunların klinik uygulama üzerindeki etkilerinin bir derlemesi.

8. Hafta

1. Pediatrics

İdiyopatik konjenital çarpık ayak tanı ve tedavisi.

2. The Annals of Otology, Rhinology, and Laryngology

Pediatrik sialore tedavisinde Botulinum Toksin A: Sistematik bir derleme.

3. Infectious Disease Clinics of North America

Pediatrik hastalarda dirençli gram negatif infeksiyonların çağdaş tedavisi.

4. Prenatal Diagnosis

Prenatal hidronefroz: Doğum öncesi ve sonrası yönetimde köprü oluşturma.

5. Seminars in Ultrasound, CT, and MR

Gelişen pediatrik iskeletin görüntülemesindeki ipuçları ve tuzaklar: Normal ve patolojiyi MR görüntüleme ile ayırmak.

7. Hafta

1. Infectious Disease Clinics of North America
2. Current Pain and Headache Reports

Çocuklarda ve ergenlerde gök gürültüsü (thunderclap) baş ağrısı.

3. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition

Çocuklarda Helicobacter Pylori-negatif kronik gastrit: Sistematik bir derleme.

4. Pediatric and Developmental Pathology

Merkezi sinir sistemi embriyonal tümörlerin (medulloblastom dışı) değerlendirilmesi ve tanısı.

5. European Journal of Pediatrics

Bebeklerde ve çocuklarda parasetamol kullanımının nörogelişimsel açıdan güvenli olduğu hiçbir zaman gösterilemedi: Atıf takibi ile sistematik bir derleme.

6. Hafta

1. Frontiers in Pediatrics

Pediatrik yoğun bakım ünitesinde hasta başı ultrasonu.

2. Clinical Immunology

Çocuklarda multipl skleroz tedavisi: Kısa bir genel bakış.

3. Hepatology

Fontan ilişkili karaciğer hastalığı.

4. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry

Pediatrik Charcot-Marie-Tooth hastalığının tedavisi için klinik uygulama kılavuzu.

5. Developmental Medicine and Child Neurology

Edinilmiş beyin hasarı olan çocuklarda fiziksel rehabilitasyon girişimleri: Kapsam belirleme çalışması.

5. Hafta

1. Archives of Medical Research
2. Orthopaedics & Traumatology, Surgery & Research

Çocuklarda diz burkulması tedavisi.

3. Pediatric Clinics of North America
4. The Journal of Emergency Medicine

Çocuklarda multisistem inflamatuar sendrom.

5. World Journal of Clinical Pediatrics

Kalıtsal pankreatit: Pediatride güncellenmiş bir inceleme.

4. Hafta

1. Pediatric Dermatology

Pediatrik Behçet hastalığı: Tanı ve tedavide güncelleme.

2. Indian Journal of Pediatrics

Astımın uzun dönem tedavisinde son gelişmeler.

3. American Journal of Roentgenology

Çocuklarda lenfatik anomaliler: Görüntüleme, tanı, genetik ve tedavide güncelleme.

4. Pediatrics

Kritik hasta çocuklarda hematolojik disfonksiyon kriterleri: PODIUM uzlaşı konferansı.

5. Pediatric Cardiology

Pediatrik post-operatif perikardiyal efüzyon tedavisinde kortikosteroidler, NSAID'ler ve kolşisin etkinliği.

3. Hafta

1. StatPearls
2. Maternal Health, Neonatology and Perinatology
3. European Journal of Pediatrics

Çocuklukta akut iskemik inme: Kapsamlı bir derleme.

4. Saudi Journal of Gastroenterology

Çocuklarda ve genç erişkinlerde Wilson hastalığı - En son ve güncel bilgiler.

5. Pediatric Research

Multisistem inflamatuar sendromlu çocuklarda tromboembolizm: Bir literatür derlemesi.

2. Hafta

1. Pathology

Pediatrik gastrointestinal hastalıklarda kritik tanılar.

2. The Lancet

Pediatride direkt oral antikoagülanların kullanımı.

3. The New England Journal of Medicine

Şiddetli astım için biyolojik tedaviler.

4. Current Cardiology Reports

Adölesan ve genç erişkinlerde hipertansiyona yaklaşım.

5. Paediatric Drugs

Pediatrik hastalarda düşük kemik kütlesi ve diğer kemik durumlarının ilaçla tedavisi.

1. Hafta

1. Journal of Drugs in Dermatology
2. European Journal of Pediatrics

Pediatrik kanserde SARS-CoV-2: Sistematik bir derleme.

3. Pediatrics

Çocuklarda şiddetli COVID-19 için risk faktörleri.

4. Arthritis & Rheumatology

Lupus nefriti olan çocukluk çağı başlangıçlı SLE’de kortikosteroid dozajına ilişkin uluslararası uzlaşı.

5. Pediatric Research

Neonatal sepsis: Randomize klinik çalışmalardan elde edilen temel sonuçların sistematik bir derlemesi.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ