8. Hafta

1. Otolaryngologic Clinics of North America
2. Orphanet Journal of Rare Diseases

Behçet hastalığının yönetimi için Fransız önerileri / 2021.

3. Biologics

Psoriazis için biyolojik tedaviler: Klinisyenler için bir güncelleme.

4. International Urogynecology Journal

Genital hiatusun cerrahi tamiri: Geleneksel bir derleme.

5. Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation

Overlerdeki endometriomanın uygun cerrahi yönetimi: Eksizyon mu yoksa drenaj mı?

6. Best Practice & Research

Yüksek riskli gestasyonel trofoblastik neoplazi ve kemorezistan/relaps hastalığın tedavisi.

7. Hafta

1. Mycoses

Kılavuz: Vulvovajinal kandidiyazis / 2021.

2. Dermatology

Hidradenitis suppurativa için radyoterapi: Bir sistematik derleme.

3. Journal of the American Academy of Dermatology

Biyolojik tedavi alan hastalarda dermatomiyozit gelişimi: Bir sistematik derleme.

4. Archives of Gynecology and Obstetrics

Obstetrik ve jinekolojide yatak başı ultrason.

5. Obstetrics and Gynecology

Benign endikasyonlar için yapılan jinekolojik cerrahide laparoskopik majör vasküler yaralanmalar: Bir sistematik derleme.

6. The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Polikistik over sendromu tanısında serum serbest androjen indeksinin önemi: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

6. Hafta

1. Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft

Cinsiyet hormonları ve akne: Tıbbın geldiği son nokta.

2. Toxins

Botulinum nörotoksinlerinin dermatolojideki terapötik kullanımı: Sistematik derleme.

3. Journal of Cutaneous Medicine and Surgery

Psöriasis ve atopik dermatitli yaşlılarda kullanılan sistemik tedavilerin güvenliği: Gözlemsel çalışmaların bir sistematik bir derlemesi.

4. Journal of Medical Virology

COVID-19 pandemisinde gebe kalma: Tüm yönleriyle plasentaya etkisi.

5. Journal of Minimally Invasive Gynecology

Gebelikte adneksiyel kitlelerin cerrahi yönetimi: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

6. American journal of Reproductive Immunology

Tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları ve gebelik kayıpları olan kadınlarda intravenöz immünglobulin G tedavisinin sistematik bir derlemesi.

5. Hafta

1. Curēus

Keloid skarları: Kombinasyon tedavilerinin güncellenmiş bir derlemesi.

2. Pharmaceutics

Kutanöz T hücreli lenfomalar için topikal ve sistemik formülasyon seçenekleri.

3. International Wound Journal

Atrofik skarların tedavisinde mikro iğneleme: Randomize kontrollü çalışmaların sistematik bir derlemesi.

4. Journal of Korean Medical Science

Gebelikte, antifosfolipid antikorları veya antifosfolipid sendromu olan kadınların yönetimi.

5. International Journal of Environmental Research and Public Health
6. Journal of Ultrasound in Medicine

Adenomiyozlarda transvajinal ultrason ve manyetik rezonans görüntülemenin tanısal doğruluğu. Sistematik derleme ve meta-analiz ve sonografik tanısal kriterlerin derlemesi.

4. Hafta

1. The Journal of Dermatological Treatment

Topikal steroid tedavisinin kesilmesi (steroid bağımlılığı): Bir sistematik derlemenin güncellemesi.

2. Journal of the American Academy of Dermatology

Dermatolojik cerrahide komplikasyonların önlenmesi ve yönetimi: Prosedürel ve cerrahi sonrası konular.

3. Journal of the American Academy of Dermatology

Hidradenitis suppurativada komorbidite taraması: ABD ve Kanada Hidradenitis Suppurativa kuruluşlarından kanıta dayalı öneriler.

4. Frontiers in Medicine

COVID-19’lu gebe hastaların klinik karakteristikleri ve neonatal sonuçları: Bir sistematik derleme.

5. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology

Abdominal lenfatik malformasyonların prenatal tanısı.

6. Medicina

Servikal leiomyomlar için güncel tedavi seçenekleri: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

3. Hafta

1. Journal of the American Academy of Dermatology

Yaşlı dermatolojik hastalarda antihistaminiklerin güvenliği.

2. International Journal of Dermatology

Diyet ve akne: 2009’dan 2020’ye kanıtların derlemesi.

3. Annales de Dermatologie et de Vénéréologie
4. Breast Care

Erken ve ileri evre meme kanserli hastaların tanısı ve tedavisi için algoritmalar.

5. Journal of Clinical Medicine

Genital prolaps cerrahisi: Meş sorunları çağında hangi seçeneklere sahibiz?

6. Scientific Reports

Tekrarlayan embriyo implantasyon başarısızlıkları için yapılan tedavilerin ve girişimlerin etkinliği: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

2. Hafta

1. American Journal of Clinical Dermatology

Dermatitis Herpetiformis: Tanısı ve yönetimi üzerine bir güncelleme.

2. Diagnostics

American journal of clinical dermatology

3. Allergologie Select

Atopik dermatit için biyolojikler: Endikasyonları, yan etkilerin yönetimi ve yeni ilerlemeler.

4. Headache

Gebelikte, pospartum ve emzirme dönemlerinde primer baş ağrılarının yönetimi: Bir sistematik derleme.

5. Journal of Obstetrics and Gynaecology of India

Uterin skarlarda sezaryen sonrası niş (İstmosel): Bir güncelleme.

6. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Fetoskopik cerrahileri takiben iatrojenik koryoamniyotik seperasyonun perinatal sonuçları: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

1. Hafta

1. Therapeutics and Clinical Risk Management

Kronik el egzaması tedavisinde kullanılan ilaçlar: Başarılar ve anahtar zorluklar.

2. Current Treatment Options in Oncology

Mikozis fungoides ve Sézary sendromu: Mevcut tedavilerin güncellemesi ve derlemesi.

3. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology

Glukokortikoid nedenli deri atrofisi: Eski ve yeni.

4. Obstetrics and Gynecology

Atonik postpartum kanamalar için risk faktörleri: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. American Journal of Cancer Research

Kadınlarda alt genital kanalın primer malign melanomları: Klinikopatolojik karakteristikleri ve yönetimi.

6. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology

Sezaryen skar gebeliğinin, tanı anındaki gestasyonel yaşa göre sonuçları: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ